Популярні записи

12 квітня Практичне заняття «Особливості державного устрою США» Мета: визначати особливості державного устрою та основні положення Конституції США. Завдання до практичного заняття: Записати тему і мету практичного заняття. Прочитати тексти джерел наведені нижче. Виконати завдання до джерел письмово у робочому зошиті Сформулювати висновки відповідно до мети заняття Надіслати фото-звіт роботи. Прийняття Конституції США. Після перемоги […]

Завдання: 1)Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Написати повідомлення про Джорджа Вашингтона, або Томаса Джеферсона. 1. Створення американських колоній Англії Англія пізніше від інших європейських держав приступила до колонізації Америки. Англійці, на відміну від іспанців, не шукали багатих родовищ золота і срібла або, як португальці й голландці, ринків для купівлі й вивозу до Європи […]

Завдання до уроку: 1)Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут або за підручником). 3)Написати повідомлення про створення США до наступного уроку. 1. Війни першої третини XVIII ст. Перша чверть XVIII ст. відзначилася цілою серією війн, які перекроїли політичну карту Європи, що склалася після Тридцятилітньої війни. Це війна за Іспанську спадщину 1701-1714 рр. , Північна війна 1700-1721 рр. , […]

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Написати повідомлення до наступного уроку на тему “Поділи Речі Посполитої”. 1. Поняття «освіченого абсолютизму» Один із шляхів досягнення свободи, рівності та братерства, на думку просвітників, — це діяльність освічених монархів-мудреців на троні, які, користуючись своєю владою, допоможуть справі освіти суспільства і встановлення справедливості. Уявлення про […]

Завдання до уроку: 1) Переглянути відео. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Усно опрацювати запитання та завдання до тексту. 4) Написати повідомлення про одного з діячів доби Просвітництва. 1. Початок епохи Просвітництва У другій половині XVII ст. в середовищі освічених людей утвердилося прагнення знайти розумне пояснення всіх явищ природи і людського життя. У […]