Популярні записи
Громадянська освіта РИНКОВА ЕКОНОМІКА  – 10 клас

Громадянська освіта 4 лютого Контрольна робота з розділу «Демократичне суспільство та його цінності» Виберіть одну правильну відповідь (1- 4 питання – по 0, 5 бала) 1. Організоване об′єднання громадян, що протидіє будь-якій владі а) гурток б) партія в) опозиція г) громада 2. Об′єднання людей, які проживають в одній географічній місцевості, мають спільні інтереси та завдання. а) […]

Практичне заняття. Створюємо шкільні правила разом» (написання та внесення змін до шкільного статуту) Мета : навчитись на практиці реалізувати раніше отриманні знання та визначити як принципи реалізації громадського самоврядування та державно громадського управління у сфері освіти сприяють демократизації життя школи. Навчитись розуміти правила, їх застосування та внести пропозиції, задля покращення шкільної атмосфери, до шкільного статуту. […]

Завдання: 1)Прочитати текст (тут, або за підручником). 2) Виконати письмово завдання «Ідеї для дослідження» та надіслати фото-звіт. 3)Переглянути відео. Індустріальна модель минулого століття не дає відповіді на запитання, як зберегти ресурси й забезпечити людство. Ми бачимо, що вона призводила до хижацького винищення природи, вирубки лісів, зменшення озонового шару та глобального потепління. Зростання нерівності, поширення бідності […]

Громадянська освіта 29 березня Узагальнення знань з теми «Світ інформації та мас-медіа» – 10 клас Тести 1. Як називається нагляд і контроль держави за мас-медіа? А реклама Б лобізм В цензура Г «джинса» 2. Як називають гарантовану державою можливість людини безперешкодно висловлювати думки в мас-медіа? А свобода пересування Б свобода совісті В свобода слова Г […]

Людина здатна самостійно уникнути багатьох загроз своїй приватності в Інтернеті. Перш за все, не варто свідомо розміщувати в мережі ту інформацію, яка може бути використана зі шкодою для користувача. По-друге, соціальні мережі пропонують широке поле для налаштувань конфіденційності та регулювання того, яку інформацію робити відкритою для загалу, а яку — ні. По-третє, загальна обачність, дотримання […]